Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (laatst aangepast maart 2023)

1. Inschrijving
Aanmelding voor een cursus vindt plaats door te mailen naar tatiana@muzieKanjers.nl of een bericht te sturen naar 06-18948005. Vermeld hierbij naam+achternaam kind en begeleider, leeftijd kind, volledige adresgegevens en telefoonnummer. Na ontvangst volgt binnen 5 werkdagen (vakanties uitgezonderd) een ontvangstbevestiging.
De plaatsing voor de cursus gaat op volgorde van aanmelding. Een groep heeft minimaal 3 en maximaal 11 vaste deelnemers (met een voorkeur van minimaal 5 en maximaal 10).
Met de inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Lessen
De cursus bestaat uit wekelijkse lessen (het aantal kan verschillen). Actuele lesdata en –tijden staan vermeld op de website.
U wordt door de docent uiterlijk 7 dagen van tevoren ingelicht of de cursus start en op welk tijdstip u met uw kind(eren) bent ingedeeld.
Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Mocht u om welke reden dan ook het idee hebben dat uw kind beter in een andere groep past, kan dit worden overlegd.

3. Betaling
Met de informatiemail wordt een factuur meegestuurd. Het cursusgeld dient voor de eerste les overgemaakt te worden op rekeningnummer NL66 KNAB 0402 5108 87 t.n.v. muzieKanjers, onder vermelding van het factuurnummer.
Het is mogelijk om (in overleg met de docent) later aan te sluiten bij de cursus, mits er nog plek is in de groep. U betaalt dan vanaf het moment van instromen.
Een tweede kind in dezelfde les krijgt 30% korting.

4. Afwezigheid en inhalen van lessen
Absentie van de docent: wanneer een les uitvalt door absentie van de docent wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les.
Bij uitval van een enkele les zal deze worden ingehaald op de vaste lesdag aansluitend aan de cursus. Mocht deze mogelijkheid er niet zijn, dan vervalt de les en wordt restitutie verleend over de niet gegeven les(sen).

Absentie van de cursist: mocht u onverhoopt een les moeten afzeggen, meld dit dan zo snel mogelijk bij de docent. Een cursist die om welke reden dan ook zelf niet kan deelnemen aan de les, heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het lesgeld.
Het is mogelijk de les in te halen op een andere dag en locatie, mits er plek is in de groep en dit van tevoren is overlegd met de docent. Inhalen van lessen is alleen mogelijk door de ingeschreven cursist en in de lopende cursus.

5. Beëindiging van de cursus
De inschrijving kan kosteloos uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus geannuleerd worden door te mailen naar tatiana@muzieKanjers.nl. Zonder annulering blijft betaling van het cursusgeld verplicht (er is immers een plek gereserveerd voor de cursist). 
Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist. In dat geval is er in overleg restitutie mogelijk van (een deel van) het lesgeld.
Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van de gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich opnieuw in te schrijven.

6.  Aansprakelijkheid
Cursisten dienen goed om te gaan met de cursuslocatie en lesmaterialen.
Tijdens de aanwezigheid op de cursuslocatie is de begeleider van de cursist te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen kind.  muzieKanjers is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist.